SIKÇA SORULAN SORULAR
 1. Kentsel Dönüşüm nedir?
  Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması anlamına gelmektedir. Kısaca kentsel dönüşüm kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesidir. Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

 2. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı nedir?
  Konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi uyarınca Belediye Meclis Kararıyla belirlenen alanlardır.

 3. Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi neyi amaçlar?
  Proje, Fiziksel ve sosyo-ekonomik açıdan çöküntü alanı haline gelmiş olan alanın; sağlıklı, güvenli, altyapısı ve sosyal donatıları yeterli, kentsel yaşam kalitesi yüksek bir alan haline getirilmesi ve plan/projelerin kısa sürede hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ile yalnızca fiziksel olarak değil sosyo-ekonomik açıdan da sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasını amaçlamaktadır.

 4. Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kim tarafından hazırlandı?
  Projenin, “halihazır haritaların üretilmesi”, “jeolojik-jeoteknik etütlerin hazırlanması” ve “gayrimenkul değerleme ve hak sahipliliği tespiti” çalışmaları uzman ve bağımsız kuruluşlarca hazırlanması gerektiğinden hizmet alımı ile hazırlatılmış olup, plan ve projelendirme çalışmalarına ilişkin iş ve işlemlerin tümü Belediyemiz bünyesinde yürütülmüştür.

 5. Proje bittiğinde aynı alanda yaşayabilecek miyim? Yoksa kentin başka bölgelerine gitmem mi istenecek?
  Alanda hak sahibi olan kişilerin tekrar aynı bölgede ikamet etmeye devam etmesi amaçlanmaktadır. Hak sahiplerinin yeni mülkleri; konum olarak aynı noktada olmasa bile, Gündoğdu-2 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı içerisinde olacaktır.

 6. Yeni projede parselim yeşil alanda/sosyal donatı alanında/yolda kalıyor. Bu durumda hak kaybım olur mu?
  Yeni imar planları uyarınca bölgede yeni bir parselasyon uygulaması yapılacağından, parselleri konut dışı alana isabet eden hak sahiplerine de hak ediş hesapları üzerinden konut önerilecektir. Bu nedenle herhangi bir hak kaybı yaşanmayacaktır.

 7. İnşaatlara ne zaman başlanacak?
  İmar Planları ile Kentsel Tasarım Projesinin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanması sonrasında hak sahipleri ile yapılacak uzlaşma çalışmalarına ilişkin iş ve işlemler tamamlandıktan sonra inşaat aşamasına geçilebilecektir.

 8. Proje sonrasında yapılacak dönüşüm için halkın cebinden para çıkacak mı?
  Proje kapsamında hazırlanan kentsel dönüşüm modeli uyarınca tüm hak sahipleri için hak ediş hesapları yapıldı. Bu kapsamda her hak sahibinin hak ediş değeri farklı olsa da, proje; hak sahibinin ücret ödemeden yaşanabilir bir konut alanına sahip olması prensibiyle hazırlandı..

 9. Hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri kiminle ve nerede yapılacak?
  Uzlaşma görüşmeleri Belediyemizin denetiminde ve onayında, Riskli Alan Projesini de yürüttüğümüz “riskli alan iletişim merkezi”mizde gerçekleştirilecektir. Merkezimizin adresine sayfanın “iletişim” bölümünden ulaşabilirsiniz.

 10. Kentsel Dönüşüm Modeli Nedir?
  Kentsel dönüşüm modeli; kentsel dönüşüm projesi sonunda üretilenin inşaat alanının paylaşımına ilişkin belirlenen matematiksel bir yöntemdir. Temelinde aynı prensiplere sahip olsalar da, her kentsel dönüşüm projesinin, yapıldığı alanın fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerine göre farklılık gösteren bir karakteri vardır. Bu nedenle dönüşüm modelini, kentsel dönüşüm projesinin özelliklerine göre belirlemek gerekir.

  Gündoğdu-2 kentsel dönüşüm modeli eşit değil, adil dağıtım üzerine kurgulandı. Bu bağlamda Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi özelinde; arsa paylarından, arsa ve yapı değerlerine (bina, ağaç, duvar vb.) kadar birçok değişkenin değerlendirildiği bir model oluşturuldu.


 11. Gayrimenkullerin değerini kim hesaplıyor?
  Değer tespiti, projedeki tarafların herhangi bir etkisi olmaksızın, SPK lisanslı bağımsız gayrimenkul değerleme uzmanlarınca yapıldı.

 12. Gayrimenkullerin değeri neye göre hesaplanıyor?
  Sahip olduğunuz gayrimenkulün değeri; mevki ve arsası, metrekaresi, bina yaşı, konumu, cephesi, donatı alanlarına yakınlığı gibi herhangi bir alıcının gözünde piyasa değerini etkileyen faktörlere göre, SPK lisanslı bağımsız değerleme kuruluşu uzmanlarınca belirleniyor.

 13. Proje süresince kira ve taşınma yardımı yapılacak mı?
  Projenin uygulanmasında, hak sahiplerine 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen koşullar esas alınarak kira ve taşınma yardımı yapılacaktır.

LİNKLER
MENU
İLETİŞİM

Adres: Arifiye Mh. İki Eylül Cd. No:51
26010 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
(Eski Nikah Salonu)

Telefon: 0 222 211 55 00 - 1340 / 1346

Fax:        0 222 220 42 36

Soru ve Önerileriniz için E-Posta Adresi: kentsel@eskisehir.bel.tr