TANITIM

GÜNDOĞDU - 2

Gündoğdu-2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı; 5393 sayılı Kanunun 73. maddesi uyarınca Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.11.2010 tarih ve 24/390 sayılı Kararı ile ilan edilmiştir.


Proje Alanı Büyüklüğü: 20,67 hektar (206.729 m2)
Parsel Sayısı: 207
Ana Yapı Sayısı: 133
Malik Sayısı: 359
Nüfus: 450 kişi (yaklaşık)

AMAÇ

“Fiziksel ve sosyo-ekonomik açıdan çöküntü alanı haline gelmiş olan kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanının; sağlıklı, güvenli, altyapısı ve sosyal donatıları yeterli, kentsel yaşam kalitesi yüksek bir alan haline getirilmesi ve plan/projelerin kısa sürede hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ile yalnızca fiziksel olarak değil sosyo-ekonomik açıdan da sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasıdır.”

HEDEFLER

 •  Fiziksel çevrenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi (kent için önemli bir değer olan Porsuk Çayı ve çevresinin iyileştirilmesi),

 • Fiziksel çevrenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi (kent için önemli bir değer olan Porsuk Çayı ve çevresinin iyileştirilmesi),

 • Bölgenin kent girişi algısına olumsuz etki eden ve kent siluetini bozan fiziksel dokusunun yenilenmesi,

 • Sosyo-ekonomik yapıyı güçlendirecek potansiyellerin değerlendirilmesi,

 • Kent merkezi ve çevresi ile ilişkisi zayıf olan alanların, çevresi ve merkez ile olan bağlantılarının güçlendirilmesi,

 • Ulaşım sisteminin mevcut ulaşım ağı göz önünde bulundurularak ve mevcut ulaşım problemlerine çözüm üretecek şekilde kurgulanması,

 • Dezavantajlı gruplar için erişilebilirliğin sağlanmasına ve yaya öncelikli ulaşıma önem verilmesi,

 • Hak sahiplerinin alanda yeniden ikametinin sağlanmasının (yerinde dönüşüm) temel ilke olarak ele alınması,

 • Mahalle kültürünün korunmasına yönelik tedbirler alınması,

 • Bölgenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi,

 • Kısa sürede hayata geçirilebilecek ve gerçekçi bir kentsel dönüşüm modelinin oluşturulması,

VİZYONUMUZ

“Mekânsal ve sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş, çevresi ile bütünleşen, Eskişehir kent girişini güzelleştiren, bölge halkının yaşamaktan mutluluk duyacağı ve güçlü aidiyet bağları kuracağı, yaşam kalitesi yüksek kentsel çevrenin oluşturulmasıdır”

 
İlgili görsellerin üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz.
   
   
   
   
LİNKLER
MENU
İLETİŞİM

Adres: Arifiye Mh. İki Eylül Cd. No:51
26010 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
(Eski Nikah Salonu)

Telefon: 0 222 211 55 00 - 1340 / 1346

Fax:        0 222 220 42 36

Soru ve Önerileriniz için E-Posta Adresi: kentsel@eskisehir.bel.tr